اسطوره سیزیف و معنای زندگی

اسطوره سیزیف و معنای زندگی


اثری از: مدرس: سید سهیل رضایی
شرح:
اگر زندگی معنا نداشته باشد مطمئنا در مورد ارزش زیستن آن باید شک کرد. دنیای غریبی است ،اینترنت ، سریال های متعدد ، تلگرام ، تلویزیون های بیست و چهار ساعته ، تفریحات شبانه روزی و ..... همه و همه کمک های بزرگی هستند که حواسمان را پرت کنند تا لحظه ای خودمان را به حال خودمان وانگذارند تا به سوالات معنایی زندگی خود فکر کنیم. شما با این مجموعه به خلوتی دلنشین با خود دست خواهید زد. چه چیزهایی آرزو هستند و ما فکر می کنیم چه چیزهایی آرزو هستند. همه زندگی تکرار است، هیچ چیز جدیدی هم در آن نیست ،فلسفه این تکرار چیست؟ جایگاه مرگ کجاست و ...برای این که روزهای بد زندگی تکرار نشوند و روزهای خوب پایدار بمانند چه باید کرد؟بهترین درمان برای حس تنهایی چیست؟شما به همه آرزوهایتان قطعا نخواهیدرسید با آرزوهای نافرجام چه باید کرد؟پایان زیاد دور نیست؛ کار اصلی که باید امروز انجام داد چیست؟بهترین واکنش در مقابل از دست دادن های زندگی(جوانی، سلامتی، عزیزان، پول، شغل) چیست؟دو کار مهمی که برای کاهش درد و رنج های زندگی باید انجام دهیم، چیست؟چه زمانی می توان به اوج شکوفایی همه استعدادهای و توانمندی‌های خود رسیده و روز اوج زندگی‌تان را ملاقات کنید؟آیا زندگی به زحمتش می ارزد؟ فکر نمی کنید خیلی از موفقیت های دیروز امروز عادی شده اند؟مهمترین کاری که باید انجام دهید چیست؟مشکلات تکراری، هرروز کارهای تکراری،از ظرف شستن بگیر تا پول در آوردن و رفتن سرکار واقعا یعنی چه؟آیا زندگی ای که می کنیم واقعا ارزش زیستن را دارد؟در این مجموعه پاسخ های جذاب و قانع کننده ای به این موضوعات داده شده است
متن کامل
اسطوره سیزیف و معنای زندگی
---- 190,000 تومان
کد محصول:139
شرح:
اگر زندگی معنا نداشته باشد مطمئنا در مورد ارزش زیستن آن باید شک کرد. دنیای غریبی است ،اینترنت ، سریال های متعدد ، تلگرام ، تلویزیون های بیست و چهار ساعته ، تفریحات شبانه روزی و ..... همه و همه کمک های بزرگی هستند که حواسمان را پرت کنند تا لحظه ای خودمان را به حال خودمان وانگذارند تا به سوالات معنایی زندگی خود فکر کنیم. شما با این مجموعه به خلوتی دلنشین با خود دست خواهید زد. چه چیزهایی آرزو هستند و ما فکر می کنیم چه چیزهایی آرزو هستند. همه زندگی تکرار است، هیچ چیز جدیدی هم در آن نیست ،فلسفه این تکرار چیست؟ جایگاه مرگ کجاست و ...برای این که روزهای بد زندگی تکرار نشوند و روزهای خوب پایدار بمانند چه باید کرد؟بهترین درمان برای حس تنهایی چیست؟شما به همه آرزوهایتان قطعا نخواهیدرسید با آرزوهای نافرجام چه باید کرد؟پایان زیاد دور نیست؛ کار اصلی که باید امروز انجام داد چیست؟بهترین واکنش در مقابل از دست دادن های زندگی(جوانی، سلامتی، عزیزان، پول، شغل) چیست؟دو کار مهمی که برای کاهش درد و رنج های زندگی باید انجام دهیم، چیست؟چه زمانی می توان به اوج شکوفایی همه استعدادهای و توانمندی‌های خود رسیده و روز اوج زندگی‌تان را ملاقات کنید؟آیا زندگی به زحمتش می ارزد؟ فکر نمی کنید خیلی از موفقیت های دیروز امروز عادی شده اند؟مهمترین کاری که باید انجام دهید چیست؟مشکلات تکراری، هرروز کارهای تکراری،از ظرف شستن بگیر تا پول در آوردن و رفتن سرکار واقعا یعنی چه؟آیا زندگی ای که می کنیم واقعا ارزش زیستن را دارد؟در این مجموعه پاسخ های جذاب و قانع کننده ای به این موضوعات داده شده است
متن کامل