شجاعت

شجاعت


اثری از: دبی فورد
شرح:
تعداد فایل ها: 7

قدرتمندترین و كاربردی‌ترین اثر دبی فورد امروز در دستان شماست. این اثر روشی به اثبات رسیده برای غلبه بر احساس ناامنی و ترس و آشكار ساختن شجاعتی است كه در درون‌مان نهفته و همه ما باید آن را كشف و وارد عرصه زندگی كنیم. وقتی خالی از اعتماد به نفس باشیم، احساس می‌كنیم شایستگی رسیدن به خواسته‌هایمان را نداریم. وقتی احساس ضعف، بیچارگی یا ناتوانی بر ما چیره می‌شود، قادر نخواهیم بود افكار مبتنی بر شكست، منفی‌گرایی و ترس كه در ذهن ما جا خوش كرده و ما را از پیشروی در مسیر زندگی و گام برداشتن در راستای عمیق‌ترین خواسته‌هایمان باز می‌دارند را از خود دور كنیم.
متن کامل
شجاعت
18,000 تومان
کد محصول:129
شرح:
تعداد فایل ها: 7

قدرتمندترین و كاربردی‌ترین اثر دبی فورد امروز در دستان شماست. این اثر روشی به اثبات رسیده برای غلبه بر احساس ناامنی و ترس و آشكار ساختن شجاعتی است كه در درون‌مان نهفته و همه ما باید آن را كشف و وارد عرصه زندگی كنیم. وقتی خالی از اعتماد به نفس باشیم، احساس می‌كنیم شایستگی رسیدن به خواسته‌هایمان را نداریم. وقتی احساس ضعف، بیچارگی یا ناتوانی بر ما چیره می‌شود، قادر نخواهیم بود افكار مبتنی بر شكست، منفی‌گرایی و ترس كه در ذهن ما جا خوش كرده و ما را از پیشروی در مسیر زندگی و گام برداشتن در راستای عمیق‌ترین خواسته‌هایمان باز می‌دارند را از خود دور كنیم.
متن کامل