خواسته های اشتباهی زنان از زندگی و مردان

خواسته های اشتباهی زنان از زندگی و مردان


اثری از: مدرس: سید سهیل رضایی
شرح:
تعداد فایل ها: 2

حجم دانلود: 65 MB

خواسته های اشتباهی زنان از خود،زندگی واز مردان که مانع رشد آرامش ورضایت آنها در زندگی میشود

چرا اکنون در این نقطه زندگی قرار داریم؟

واگر از زندگی و آدم ها ناراضی هستیم برای کشف درست ریشه این نارضایتی چه باید بکنیم؟

واگر ریشه ای حل نکنیم باید منتظر چه اتفاقاتی در زندگی خود باشیم؟

وحالا برای برون رفت باید از کجا آغاز کنیم؟

وبرای این آغاز نیاز به چه جنس آگاهی هایی داریم؟

در روند احتمالا با چه مسائلی روبرو خواهیم شد وبا آنها چه باید بکنیم؟

واگر بخواهیم شهود درونی خود را برای راهبری زندگی بیدار کنیم چه تمرینهایی به ما کمک خواهد کرد؟

همه اینها به اضافه تمرینی با عنوان چی بر سر سیب زندگی من آمده است؟
متن کامل
خواسته های اشتباهی زنان از زندگی و مردان
70,000 تومان
کد محصول:104
شرح:
تعداد فایل ها: 2

حجم دانلود: 65 MB

خواسته های اشتباهی زنان از خود،زندگی واز مردان که مانع رشد آرامش ورضایت آنها در زندگی میشود

چرا اکنون در این نقطه زندگی قرار داریم؟

واگر از زندگی و آدم ها ناراضی هستیم برای کشف درست ریشه این نارضایتی چه باید بکنیم؟

واگر ریشه ای حل نکنیم باید منتظر چه اتفاقاتی در زندگی خود باشیم؟

وحالا برای برون رفت باید از کجا آغاز کنیم؟

وبرای این آغاز نیاز به چه جنس آگاهی هایی داریم؟

در روند احتمالا با چه مسائلی روبرو خواهیم شد وبا آنها چه باید بکنیم؟

واگر بخواهیم شهود درونی خود را برای راهبری زندگی بیدار کنیم چه تمرینهایی به ما کمک خواهد کرد؟

همه اینها به اضافه تمرینی با عنوان چی بر سر سیب زندگی من آمده است؟
متن کامل