راهب عابدی (مشاوره پیش از ازدواج و زوج درمانگر)

راهب عابدی (مشاوره پیش از ازدواج و زوج درمانگر)


توجه : بعد از پرداخت نهايي از طريق سايت وقت مشاوره براي شما ذخيره خواهد شد.
زمان مشاوره 45 دقيقه مي باشد و زمان بيشتر از اين مدت در دفتر بنياد فرهنگ زندگي محاسبه شده و ملزم به پرداخت مي باشيد.
شرايط و ضوابط نوبت هاي مشاوره:
در صورتيكه در زمان رزرو شده امكان حضور فراهم نباشد، به اين مورد اشراف داشته كه زمان اختصاص داده شده به صورت فوري امكان لغو و تغيير نخواهد داشت و هزينه اي مسترد نخواهد گرديد. با توجه به اين اصل تمام برنامه خود را تنظيم كرده تا 10 دقيقه قبل از زمان رزرو شده در مركز حضور يابم و به هر علت نتوانم، تمام مسئوليت متوجه خود بوده و بنياد فرهنگ زندگي و مشاوران هيچ مسئوليتي نخواهد داشت.
شرح:
کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی از دانشگاه الزهرا تهران
  • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
  • داری 22 سال تجربه مشاوره
دوره های آموزشی:
- مشاوره ی ازدواج (درمان پارادوکسی اختلافات زناشویی)
- مشاوره پیش ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تستهای زوجین
- CBT
- MMPI
متن کامل
راهب عابدی (مشاوره پیش از ازدواج و زوج درمانگر)
---- 150,000 تومان
کد محصول:440
شرح:
کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی از دانشگاه الزهرا تهران
  • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
  • داری 22 سال تجربه مشاوره
دوره های آموزشی:
- مشاوره ی ازدواج (درمان پارادوکسی اختلافات زناشویی)
- مشاوره پیش ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تستهای زوجین
- CBT
- MMPI
متن کامل