دکتر لعیا کفعمی ( مشاوره کوچینگ حضوری)

دکتر لعیا کفعمی ( مشاوره کوچینگ حضوری)


توجه : بعد از پرداخت نهايي از طريق سايت وقت مشاوره براي شما ذخيره خواهد شد.
زمان مشاوره 45 دقيقه مي باشد و زمان بيشتر از اين مدت در دفتر بنياد فرهنگ زندگي محاسبه شده و ملزم به پرداخت مي باشيد.
شرايط و ضوابط نوبت هاي مشاوره:
در صورتيكه در زمان رزرو شده امكان حضور فراهم نباشد، به اين مورد اشراف داشته كه زمان اختصاص داده شده به صورت فوري امكان لغو و تغيير نخواهد داشت و هزينه اي مسترد نخواهد گرديد. با توجه به اين اصل تمام برنامه خود را تنظيم كرده تا 10 دقيقه قبل از زمان رزرو شده در مركز حضور يابم و به هر علت نتوانم، تمام مسئوليت متوجه خود بوده و بنياد فرهنگ زندگي و مشاوران هيچ مسئوليتي نخواهد داشت.
شرح:
قبل از رزرو نوبت با آیدی coachlaya@ در تلگرام تماس بگیرید.

کوچینگ سفر قهرمانی چیست؟


روش و متدی که مربیان از آن‌ها برای کمک به مراجعین بهره می‌گیرند، بسیار متنوع است. نگرش‌ها و روش‌های متعددی برای آموزش دادن به مراجع وجود دارد تا او را در به دست آوردن خواسته‌ها و اهدافش یاری کنیم. آنچه در این مسیر اهمیت می‌یابد، سبک مربی‌گری است. یکی از این سبک‌ها، مربی‌گری عمقی(Depth Coaching) است که به افراد کمک می‌کند تا به اعماق وجود خود رجوع کنند و آنچه درسطح جان می‌خواهند را کشف کنند، نه صرفاً چیزی که جامعه به آن‌ها القا می‌کند. کوچینگ عمقی که کوچینگ سفر قهرمانی نیز نامیده می‌شود، سبکی از مربی‌گری است که برروی روندهای ناخودآگاه ذهنی به عنوان منبع سلامت و سعادت عاطفی، جسمی، ذهنی و روحی تمرکز دارد. این سبک با مکاشفه‌ی انرژی‌های درونی افراد که در عمق جانشان وجود دارد، اما ممکن است با تجربه زندگی به دلایل متعددی نهفته و کشف نشده باقی مانده باشد، به رشد افراد و ابراز انرژی‌های درونی که از این پس اسطوره سفر قهرمانی می‌نامیم، کمک می‌کند.
متن کامل
دکتر لعیا کفعمی ( مشاوره کوچینگ حضوری)
150,000 تومان
کد محصول:387
شرح:
قبل از رزرو نوبت با آیدی coachlaya@ در تلگرام تماس بگیرید.

کوچینگ سفر قهرمانی چیست؟


روش و متدی که مربیان از آن‌ها برای کمک به مراجعین بهره می‌گیرند، بسیار متنوع است. نگرش‌ها و روش‌های متعددی برای آموزش دادن به مراجع وجود دارد تا او را در به دست آوردن خواسته‌ها و اهدافش یاری کنیم. آنچه در این مسیر اهمیت می‌یابد، سبک مربی‌گری است. یکی از این سبک‌ها، مربی‌گری عمقی(Depth Coaching) است که به افراد کمک می‌کند تا به اعماق وجود خود رجوع کنند و آنچه درسطح جان می‌خواهند را کشف کنند، نه صرفاً چیزی که جامعه به آن‌ها القا می‌کند. کوچینگ عمقی که کوچینگ سفر قهرمانی نیز نامیده می‌شود، سبکی از مربی‌گری است که برروی روندهای ناخودآگاه ذهنی به عنوان منبع سلامت و سعادت عاطفی، جسمی، ذهنی و روحی تمرکز دارد. این سبک با مکاشفه‌ی انرژی‌های درونی افراد که در عمق جانشان وجود دارد، اما ممکن است با تجربه زندگی به دلایل متعددی نهفته و کشف نشده باقی مانده باشد، به رشد افراد و ابراز انرژی‌های درونی که از این پس اسطوره سفر قهرمانی می‌نامیم، کمک می‌کند.
متن کامل