کلاس صوتی انواع زنان (دانلودی ) + آزمون انواع زنان

کلاس صوتی انواع زنان (دانلودی ) + آزمون انواع زنان


شرح:
در تئوری روانشناسی تحلیلی، کسب رضایت، انگیزه برای زندگی، لذت بردن از لحظه لحظه زندگی بدون قضاوت دیگران و رخدادهای پیرامون، تعهد در رابطه و تدوام زندگی مشترک، روح پرورش بدون چشم داشت دیگران همه از موهبت هایی است که نیمه زنانه وجود به هر زن و مردی هدیه می کند.
در این مجموعه 7 انرژی زنانه بررسی می شود که اگر تعادل این 7 انرژی در زندگی برقرار نباشد، کسب رضایت در زندگی دشوار یا به عبارتی غیرممکن است. ذیلاً به سوالات اساسی که این مجموعه به زنان و مردان پاسخ می دهد، اشاره میکنیم:
انرژی هایی که منشاء اختلافات من با همسرم و سایر زنان زندگی ام می شود چیست و چگونه بر آن فائق شوم؟
چه انرژی باعث می شود؛ علی رغم برنامه ریزی های دقیق، به آرامش نرسم؟
چگونه انرژی شور و شوق و انگیزه را می توانم در زندگیم همواره حفظ کنم؟
کدام انرژی ها راهکارهای اساسی و کارآمد برای غلبه بر عصبانیت های خود و دیگران را در اختیارم قرار می دهد؟
سوالات زنان کدام انرژی باعث می شود، زنانی که می خواهند مرد باشندمیانسالی سختی داشته باشند؟
یک زن کامل ، تاثیرگذار ، جذاب چه انرژی هایی را در خود رشد داده است؟ چه زنانی برای مردان هیچگونه جذابیتی ندارند؟
آیا من مادر و همسر خوبی هستم یا خواهم بود ؟
انرژی مادر و همسر خوب بودن چیست ؟
چگونه می توانم آن را در خودم پرورش بدهم؟
آن انرژی که مسبب اختلافات من با مردان است چیست و بهترین انرژی برای داشتن ارتباطی موثر و پیشبرنده با مردان کدام است؟
متن کامل
کلاس صوتی انواع زنان (دانلودی ) + آزمون انواع زنان
---- 388,000 تومان
کد محصول:367
شرح:
در تئوری روانشناسی تحلیلی، کسب رضایت، انگیزه برای زندگی، لذت بردن از لحظه لحظه زندگی بدون قضاوت دیگران و رخدادهای پیرامون، تعهد در رابطه و تدوام زندگی مشترک، روح پرورش بدون چشم داشت دیگران همه از موهبت هایی است که نیمه زنانه وجود به هر زن و مردی هدیه می کند.
در این مجموعه 7 انرژی زنانه بررسی می شود که اگر تعادل این 7 انرژی در زندگی برقرار نباشد، کسب رضایت در زندگی دشوار یا به عبارتی غیرممکن است. ذیلاً به سوالات اساسی که این مجموعه به زنان و مردان پاسخ می دهد، اشاره میکنیم:
انرژی هایی که منشاء اختلافات من با همسرم و سایر زنان زندگی ام می شود چیست و چگونه بر آن فائق شوم؟
چه انرژی باعث می شود؛ علی رغم برنامه ریزی های دقیق، به آرامش نرسم؟
چگونه انرژی شور و شوق و انگیزه را می توانم در زندگیم همواره حفظ کنم؟
کدام انرژی ها راهکارهای اساسی و کارآمد برای غلبه بر عصبانیت های خود و دیگران را در اختیارم قرار می دهد؟
سوالات زنان کدام انرژی باعث می شود، زنانی که می خواهند مرد باشندمیانسالی سختی داشته باشند؟
یک زن کامل ، تاثیرگذار ، جذاب چه انرژی هایی را در خود رشد داده است؟ چه زنانی برای مردان هیچگونه جذابیتی ندارند؟
آیا من مادر و همسر خوبی هستم یا خواهم بود ؟
انرژی مادر و همسر خوب بودن چیست ؟
چگونه می توانم آن را در خودم پرورش بدهم؟
آن انرژی که مسبب اختلافات من با مردان است چیست و بهترین انرژی برای داشتن ارتباطی موثر و پیشبرنده با مردان کدام است؟
متن کامل