نقشه راه ایجاد تغییر و پیشرفت + آزمون

نقشه راه ایجاد تغییر و پیشرفت + آزمون


اثری از: مدرس: سید سهیل رضایی
شرح:
سمینار یک روزه نقشه راه تغییر و پیشرفت در زندگی موضوع این مجموعه صوتی است.
برخی از سرفصل ها:
از سقوط های زندگی چگونه می توان برای رشد فردی استفاده نمود؟
بحرانی که در زندگی شما پایدار شده نشانه چیست؟ منزل اول سفر کدام است؟
و 2 شیوه ای که ما را وارد این منزل می کند کدامند؟
چرا مدام مورد کلاهبرداری یا سوءاستفاده قرار میگیرم؟
چرا نمی توانیم ریشه مشکلات خود را پیدا کنیم؟
6 مرحله عبور از کرختی و ناامیدی کدامند؟
شک و تردید چرا و چگونه می تواند به رشد ما کمک کند؟
چرا توانایی نه گفتن ندارم؟
چرا دیگران قدر محبت های ما را نمی دانند؟
چرا برخی با وجود کلی ایده خلاق هیچ دستاوردی ندارند؟
چرا زندگی زناشویی مان آنطور که می خواستیم نشد؟
و ...
متن کامل
نقشه راه ایجاد تغییر و پیشرفت + آزمون
200,000 تومان
کد محصول:323
شرح:
سمینار یک روزه نقشه راه تغییر و پیشرفت در زندگی موضوع این مجموعه صوتی است.
برخی از سرفصل ها:
از سقوط های زندگی چگونه می توان برای رشد فردی استفاده نمود؟
بحرانی که در زندگی شما پایدار شده نشانه چیست؟ منزل اول سفر کدام است؟
و 2 شیوه ای که ما را وارد این منزل می کند کدامند؟
چرا مدام مورد کلاهبرداری یا سوءاستفاده قرار میگیرم؟
چرا نمی توانیم ریشه مشکلات خود را پیدا کنیم؟
6 مرحله عبور از کرختی و ناامیدی کدامند؟
شک و تردید چرا و چگونه می تواند به رشد ما کمک کند؟
چرا توانایی نه گفتن ندارم؟
چرا دیگران قدر محبت های ما را نمی دانند؟
چرا برخی با وجود کلی ایده خلاق هیچ دستاوردی ندارند؟
چرا زندگی زناشویی مان آنطور که می خواستیم نشد؟
و ...
متن کامل