اخبار مربوط به : عقده مادر

20 رابطه عاشقانه خطرناک که باید از آن دوری کرد!

چرا عشق از بین رفتنی است؟ داشتن چه انتظاراتی از همسرمان اشتباه است ؟ چرا عاقبت عشق‌های رمانتیک و دوست‌ داشتن‌ های آتشین به نتیجه نمی رسند؟

به خانه برو و به حرف های زنت گوش بده!

چه خوب است که آدم زنی را با گوشت و خون واقعی بیابد و آن را با زن ایده آلی که در ذهن دارد، اشتباه نگیرد! چون این زن کاملاً خصوصیات انسانی دارد. او شخصیت مجزای خودش را دارد، زنده است، قابل رویت است و می تواند دوست و یار مرد باشد.

نیازهای اصلی مردان و زنان در رابطه چیست؟

مردان و زنان در جستجوی تجارب متفاوتی در یکدیگرند. مرد در جستجوی تأیید، گرما، ملایمت و مهربانی است تا آن ها را به مردانگی خود اضافه کند. زن خواهان ثبات، امنیت، شکل، نظم، وضوح و آزادی از مرد خودش است.

عقده مادر منفی و چند روش جالب تشخیص آن

افرادی که دچار عقده مادر منفی هستند، باور دارند که هم خودشان افراد بدی هستند و هم دنیا جای بدی است. آن ها معتقدند بهتر بود که اصلاً وجود نداشتند. برای جلوگیری از واکنش های تکراری از طریق شیوه های قدیمی این متن را بخوانید.

عقده مادر؛ اگر می خواهید فرزندتان را خوشبخت کنید، او را ترک کنید!

بیشتر ما فکر می کنیم اگر فرزندمان راه ما را طی کند یا در راهی قدم بردارد که ما بابت طی نکردنش خود را سرزنش می کنیم، بی شک موفق می شود. اما اگر خواسته های او با ما و ایده آل هایمان در تضاد باشد، چه واکنشی نشان خواهیم داد؟

عقده مادر مثبت و چند روش جالب تشخیص آن

با استعدادهایم که مجالی برای بروز نیافته، چه کنم؟ چرا هنگام بروز مشکلات، تصمیم گیری ها و جدایی ها دچار سردرگمی می شوم؟ افسردگی های بی دلیل حتی زمانی که همه چیز مرتب است، چه معنایی را مخفی کردند؟