اخبار مربوط به : خودشناسی

​اسکرول به جای تریاک

پیشنهاد سخاوتمندانه ای است، هم خرج کمتری دارد. هم از مواد مخدر صنعتی هم بهتر است. چون شکل و شمایل شما را بهم نمی ریزد و شما همان آدم متشخصی که بودید باقی خواهید ماند.

خودشناسی چیست و به چه کار ما می آید؟

شاید شما تا الان بارها عنوان کلاس خودشناسی یا کارگاه خودشناسی به گوشتان خورده باشد و با تعجب از خود پرسیده باشید مگر ما خودمان را نمی شناسیم که باید برای شناخت خودمان به کلاس برویم.