اخبار مربوط به : تقدیر زنان

عقده چیست؟ راه های شناسایی عقده کدامند؟

عقده چیست و از کجا ریشه می گیرد؟ عقده ها چگونه روابط و خاطرات ما را کنترل می کنند؟ از کجا می توانیم متوجه شویم کدامیک از برخوردها و رفتارهای ما از عقده ها نشأت می گیرند؟

عقده پدر؛ شیفته مردهایی مسن تر از خودم می شوم، باید چه کار کنم؟

مردان مسن تر هم به لحاظ شغلی و یا ارتباطی برایم جذاب ترند و تفکر و سبک زندگی شان را بیشتر می پسندم. از طرفی ارتباط با زن ها برایم کسل کننده است و بعد از مدتی وقت گذراندن با آن ها کلافه می شوم. چرا این اتفاق می افتد؟

عقده مادر منفی و چند روش جالب تشخیص آن

افرادی که دچار عقده مادر منفی هستند، باور دارند که هم خودشان افراد بدی هستند و هم دنیا جای بدی است. آن ها معتقدند بهتر بود که اصلاً وجود نداشتند. برای جلوگیری از واکنش های تکراری از طریق شیوه های قدیمی این متن را بخوانید.

عقده مادر مثبت و چند روش جالب تشخیص آن

با استعدادهایم که مجالی برای بروز نیافته، چه کنم؟ چرا هنگام بروز مشکلات، تصمیم گیری ها و جدایی ها دچار سردرگمی می شوم؟ افسردگی های بی دلیل حتی زمانی که همه چیز مرتب است، چه معنایی را مخفی کردند؟

هویت زنان؛ ضمیمه به مردان

یک زن بدون همسر و نقش اجتماعی خود هیچ هویتی ندارد و در جایگاه دوم است. یک زن باید کنار یک مرد باشد تا احساس کند کامل است. مردان باید برایش تجویز کنند که او چگونه باشد، کجا برود یا نه، بايد چه احساسی داشته باشد و بايد چطور رفتار کند، وگرنه لایق نیست.