زندگی برازنده من؛ با ترس از دست دادن چه باید کرد؟

در رابطه ای هستید که می دانید به دردتان نمی خورد، اما نمی توانید قید آن را بزنید؟ در شغلی هستید که برایتان کافی نیست، ولی نمی توانید آن را عوض کنید؟ ترس از دست دادن عزیزان رهایتان نمی کند؟ کهن الگوی نابودگر می گوید هر چیز در جهان تاریخ انقضا دارد!

زندگی برازنده من؛ روابط گرم و صمیمی کجا باعث دردسر است؟

چرا اطرافیان من مدام از من توقع دارند؟ چرا آدم ها انقدر به من وابسته می شوند که مسؤولیت هایشان را فراموش می کنند؟ گاهی آنقدر برای دیگران وقت می گذارم که وقتی برای خودم باقی نمی ماند. با شناخت کهن الگوی حامی، از دام وابستگی های افراطی رها شوید.

زندگی برازنده من؛ چگونه با تغییر نگرش به تمام آرزوهایمان برسیم؟

آیا این جهان، جهانِ امکان است؟ معجزه واقعیت دارد؟ آگاهی ها و قابلیت های من کجا مجالی برای بروز می یابند؟ با پرورش کهن الگوی جادوگر قادر به دگرگونی وضعیت کنونی تان و یافتن راه حل های جدید می شوید.

زندگی برازنده من؛ خواستن آفریدن است.

انجام کارها و مسؤولیت های تکراری شما را خسته کرده است؟ جرأت قدم زدن در رویاهایتان را ندارید؟ امتحان روش های جدید شما را می ترساند؟ کهن الگوی آفرینشگر کمک بزرگی برای پرورش نوآوری و خلاقیت شماست.

زندگی برازنده من؛ با مهارت نه گفتن زندگی خود را دگرگون کنید

وقتی به کسی ظلم می شود، خونم به جوش می آید. عدالت اگر وجود ندارد، خودم مجری آن می شوم. با پرورش انرژی جنگجو، مرزبندی، سرسختی و استواری را در وجودتان پرورش دهید.

زندگی برازنده من؛ بدبینی یا واقع بینی، مسأله این است!

چرا بی گناهان و خوبان باید زجر بکشند و آسیب ببینند، آنوقت عوضی ها هر روز گردن کلفت کنند؟ پس اگر بلایی به سرشان بیاید، حقشان است! با شناخت کهن الگوی یتیم، واقع بینی، سرسختی و پایداری را در خودتان رشد دهید.

زندگی برازنده من؛ آدم های بد به سزای اعمال شان می رسند؟!

کارهای نیک جواب خواهند گرفت و آدم هایی که باعث آزار ما شدند، تنبیه می شوند؟ چرا وضعیت یا آدم هایی در زندگیم نمی آیند که احساس امنیت کنم؟ با شناخت کهن الگوی معصوم، وعده شیرین زبانی و چاپلوسی دیگران را نخورید.

زندگی برازنده من؛ گامی بلند در جهت تحلیل و بهبود زندگی شما

در صورتیکه پرسش این روزهایتان این است که دلیل این حس ها، رویدادها، مشکلات جسمی، تنهایی، مشکلات زناشویی و فرزندپروری و علت درماندگی من در برطرف کردن این ضعف ها چیست؟ این متن را بخوانید.

زندگی برازنده من؛ عشق و عاشقی بزرگ ترین هذیان بشریت!

چرا جذب آدم های نمایشی در ابراز عشق می شوم؟ چرا این آدم ها به من تعهد نمی دهند؟ عشق خطرناک است و من اصلاً به سمتش نمی روم! با پرورش کهن الگوی عاشق، ابراز عشق واقعی را تشخیص دهید.