مشاورازدواج خوب ؛ شما را به دردسرهای بزرگی می اندازد

مشاور خوب ازدواج کیست؟ مشاور خوب کسی است که اصلا شما را به خوشبختی نرساند.

درس و بحث گذشته نگذشته (درس سوم)

نظرات و تجربیات خود ، درباره درس سوم گفتارهای سهیل رضایی درباره دوره غیرحضوری گذشته نگذشته (عقده در روانشناسی) را اینجا به بحث بگذارید

محبت زیادی و کم توجهی چگونه مثل خوره زندگی ما را نابود می کند؟

همه ما بعد از سی سالگی متوجه می شویم برخی مسائل در زندگی ما دائم در حال تکرار شدن هستند. برای خروج از این مسائل تکراری چه باید کرد؟

​یونگ کیست و روانشناسی تحلیلی او به انسان امروزی چه کمکی می کند.

یونگ خودش به اندازه کافی پیچیده است، هنر این مطلب ساده و بی پرایه صحبت کردن از یونگ است. طوری که هر کس با هر سطح معلوماتی با آن ارتباط بگیرد

درس و بحث گذشته نگذشته (درس اول)

نظرات و تجربیات خود ، درباره درس اول گفتارهای سهیل رضایی درباره دوره غیرحضوری گذشته نگذشته (عقده در روانشناسی) را اینجا به بحث بگذارید

خودشناسی چیست و به چه کار ما می آید؟

شاید شما تا الان بارها عنوان کلاس خودشناسی یا کارگاه خودشناسی به گوشتان خورده باشد و با تعجب از خود پرسیده باشید مگر ما خودمان را نمی شناسیم که باید برای شناخت خودمان به کلاس برویم.

عقده چيست؟ چقدر عقده يونگ را می شناسید ؟

 عقده بخشی از روان ماست که با یاد آوری تجربیات و خاطرات گذشته فعال شده و بار عاطفی خاصی را برای ما ایجاد می کند

خودشناسی به روش یونگ را چگونه دیدید

وقتی زندگی اکنون مورد رضایت ما نیست نیمه دوم عمر آغاز شده است. جیمز هالیس روانکاو پیرو مکتب یونگ معتقد است، در نیمه دوم عمر شغل شما هر چه باشد باید روانکاو هم بشوید. امیدواریم جلسه امروز انگیزه لازم برای آغاز این مسیر شده باشد