فاطمه گرفتن نوبت

فاطمه جهانیان

فاطمه جهانیان
متاهل و دارای یک فرزند است
او در سال 1379 به عنوان دانشجوی بنیاد فرهنگ زندگی در دوره های آموزشی بنیاد شرکت کرد.
شوق او به مباحث مطروحه در بنیاد موجب شد از رشته تحصیلی خود فیزیک عبور کرده و در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی تحصیلات خود را ادامه دهد.
از ابتدا شروع به تحصیل رشته تخصصی خود را بر روی موضوع کودک و نوجوان متمرکز شد و پایان نامه خود را نیز با عنوان استعدادشناسی برای کودکان و نوجوانان مبتنی بر تئوری یونگ ارائه نمود.

ادامه مطلب