محمد حسین صائمی گرفتن نوبت

محمد حسین صائمی

محمد حسین صائمی 
روانشناس و روان درمانگر تحلیلی

کارشناس ارشد روانشناسی


متولد 1341 
متاهل و صاحب دو فرزند و یک نوه 
از سال 82تا 92 به طور مداوم با انگیزه شخصی و قرار گرفتن در مسیر خودشناسی مطالعات یونگ را با شرکت در دوره های بنیاد فرهنگ زندگی آغاز می کند.
مانند همه تغییرات شهودی که افراد در درون خود حس می کنند، صدایی او را برای رفتن در مسیر تخصصی روانشناسی دعوت می کند. او در پاسخ به این ندا رشته مهندسی الکترونیک که سال ها در آن تبحر یافته بود را کنار می گذارد و به دانشگاه برای ادامه تحصیل در رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد  اقدام و این درجه را کسب می نمایند.

 

ادامه مطلب