نقشه راه

سمینار نقشه راه 17 اسفندماه

340000 تومان 290000 تومان 5 عدد بلیط با این قیمت باقی مانده است

مدرس: سيد سهيل رضایی      

تاريخ برگزاری: پنج شنبه 17 اسفند96   

ساعت برگزاری: 14 الي 20     

 

آيا  به مسيري که قدم در آن برداشته ايد شک و شبهاتي داريد؟      

آيا مي خواهيد مديريت بهتري بر زندگي خود داشته باشيد و قدم هايتان را مطمئن تر برداريد؟      

آيا مي خواهيد بدانيد مشکل کارتان کجاست که در جاهايي از زندگي انگيزه تان را از دست مي دهيد؟  

طبق گفته شرکت کنندگان دوره هاي قبلي، اين سمينار در زمينه هاي ذيل به آنها کمک کرده است:      

- بي تصميمي      

- ضعف اراده      

- شناخت بهتر خود      

- رهايي از سردرگمي      

- شکست در روابط عاطفي      

- رهايي از احساس شکست خوردگي      

- پيدا کردن احساس بهتر به خودو زندگي       

- آشنا شدن با نقاط ضعف و شيوه صحيح مديريت و بر طرف کردن آنها      

- بحران معنا براي ادامه زندگي      

- در آستانه انتخابي مهمي هستم و نياز به شناخت بهتر خودم و موقعيتم دارم .      

- عدم احساس رضايت از روند زندگي      

- احساس تضاد و گيجي در زندگي      

- احساس نياز به تغيير      

- بدست آوردن اعتماد به نفس      

- پيدا کردن موانع اصلي که مانع پيشرفت در زندگي مي شوند      

- رنج بردن از افسردگي و اضطراب دروني      

- شناخت ريشه ترسها و اصول عبور از آنها         

  

مطالعه  دوازده  پرسش رايج درباره سمينار و پاسخ هاي آن 

  

ادامه مطلب

نظرات کاربران