انواع زنان

48000 تومان

کتاب چاپی: انواع زنان

نویسنده:دکتر ژان شینودا بولن

مترجم:نیلوفر نواری

نوبت چاپ:1

تعداد صفحات:500

ناشر:بنیاد فرهنگ زندگی

درباره کتاب :
نگاه به زنان به كار،روابط جنسي،فرزند،همسر و....يكي نيست.راه كسب احساس رضايت در زندگي هم در زنان يك راه مشخص نيست معجزه اي اين كتاب در تشخيص الگوهاي متفاوت رفتاري در زنان است،الگوهايي كه به هر زني باتوجه به مختصات روانشناختي اي كه دارد كمك ميكند تا عميقا درك كند براي رشد ودستيابي به حس رضايت دقيقا سراغ چه كاري بايد برود واز چه چيزهايي بايد پرهيز كند.در سي دي ام كه ضميمه كار نموده ام تلاش كردم كه هم به شما كمك كنم تا تيپ شخصيتي خود را بهتر در ميان انواع زناني كه در اين كتاب مطرح شده ،پيدا كنيد و هم با نكات كليدي مورد نياز براي هر تيپ كه بايد آن ها را بدانيد آشنا شويد.بارها درهنگام تدريس مفاهيم اين كتاب از زنان شنيده ام كه به عنوان يك زن حس ارزشمندي به خود ،قدرت پايان دادن به ترديدها هنگام تصميم گيري هاي مهم ،كسب هويت تازه ودر پرتو ان امكان مقتدرانه زيستن(بدون قياس با مردان وزنان ديگر)واز همه مهمتر كسب رضايت در زندگي موهبت هايي بوده كه نصيبشان گرديده است.اين كتاب به ده ها زبان مختلف ترجمه وباره تجديد چاپ شده است ،كه اين امر نشان از اين دادرد كه محتواي آن مسير اطمينان بخشي براي زناني است كه ميخواهند به ابعاد شخصيتي خود مسلط باشند وبا شناخت نقاط قوت وضعف خود،در زندگي حضوري با اعتماد به نفس ومقتدر داشته باشند.مردان هم در اين كتاب فرواني براي درك بهتر وارتباط موثر با زندگي شان_مادر ،خواهر ،همسر ،همكار و دختر خود-خواهند يافت.

ادامه مطلب

نظرات کاربران