کشف-حکمت.jpg

کشف حکمت(همزمانی)

130000 تومان

کلاس صوتی (دانلودی): کشف حکمت (همزمانی)

مدرس: سید سهیل رضایی

مدت زمان: 588 دقیقه

تعداد فایل ها:10 

حجم دانلود: 269 MB

ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی

دنيا جذاب تر از آن چيزی است که ما می بينيم . ما متاسفانه تنها به پوسته اين دنيا چسبيده ايم و دنيا را سطحی درک میکنيم . همين جاست که با آدم های دور و اطراف مان بيهوده درگير میشويم. برای چيزهايی غير مهم وقت صرف میکنيم و حس خسران و ضرر کردن در زندگی هميشه همراهمان است . وقت آن رسيده تا پر بکشيم و برويم به سوی کشف حکمت اتفاقات زندگیمان . در اين مجموعه در می يابيم زندگی که مدل پيشرفتش در خط مستقيمی ترسيم شده باشد وجود خارجی ندارد ما بايد گهگاهی حالمان گرفته شود ،سقوط کنيم ،باورمان نسبت به برخی از آنانی که باورشان کرده ايم بهم بريزد و دچار شک شويم.گاهی عزيزی را از دست دهيم و... زندگی دقيقا همين جاهاست که جدی تر و جذاب تر میشود در صورتیکه راه کشف حکمت اتفاقات زندگیمان را بدانيم.

 

ادامه مطلب

نظرات کاربران