دکتر گای کارنو (Guy Corneau)

 او که از معدود روانکاوان برجسته دنیاست که موفق به اخذ مدرک از انستیتو روانکاوی یونگ زوریخ شده است از انتشار آثارش توسط بنیاد فرهنگ زندگی به زبان فارسی استقبال کرده و برخی از بخش های کتاب "پدران غایب " که اولین کتاب منتشر شده از او توسط بنیاد است را مستقیما برای انتشار در ایران ارائه نموده است . این بخش که مربوط به جمع بندی کتاب است در کتاب به زبان انگلیسی موجود نمی باشد و در اختیار بنیاد فرهنگ زندگی قرار داده شده که بزودی منتشر خواهد شد . 
همچنین کتاب ارزنده ای از او در حوزه روابط زناشویی و ازدواج به انتشار خواهد رسید که مورد تایید روانکاوان برجسته پیرو مکتب یونگ بوده است و قطعا می تواند سرمنشا تحولاتی اساسی در زندگی افراد قبل و بعد از ازدواج باشد . آثار منتشر شده فارسی در سایت گای کارنو نیز معرفی شده است .