خبر خوش برای ایرانیان مقیم سراسر دنیا

بنیاد در تلاش است تا زمینه اتفاقات مهم و اساسی را در جهت خدمت رسانی به هموطنان خارج از ایران را ایجاد کند تا بتوانند راحت تر از خدمات بنیاد استفاده نمایند. اولین قدم برای داشتن اطلاعات 
از چگونگی استفاده از این برنامه ها ارسال یک پیام به آی دی bonyadonline@ در تلگرام است تا اطلاع رسانی های بعدی تقدیم شود.