آخر خط ژرفای زن بودن در ایستگاه نهم

کتاب ژرفای زن بودن یک دوره زمانی چهارساله را طی نمود تا موفق به دریافت مجوز برای انتشار شد. به محض انتشار با استقبال گرم مخاطبانش روبرو شد. استقبالی که در ظرف کوتاه زمانی کتاب را اکنون به .چاپ نهم رسانده است 

اکنون این کتاب در بازار نایاب شده و در بنیاد تعداد محدودی از آن وجود دارد. 
بزودی چاپ دهم این کتاب وارد بازار نشر خواهد شد. تغییراتی در صفحه آرایی کتاب بوجود آمده که علاوه بر زیبایی اثر، خوانش کتاب را نیز تسهیل می کند . 
 ژرفای زن بودن به موضوع زندگی زنانی می پردازد که در میانسالی متوجه می شوند که زندگی آنان با حسرت هایی روبرو بوده است. احساس می کنند زندگی به آنان خیانت کرده است و عمر خود را برای کسب موفقیت های بیرونی صرف کرده اند که به نظرشان می توانست زندگی آنان را به رضایتمندی برساند . ولی اکنون که به زندگی خود نگاه می کنند، می بینند زندگی با وجود دستاوردهایش خالی است و این موضوع آنان را یکدفعه از درون فرو می پاشد. 

البته ژرفای زن بودن در نهایت شما را قدم به قدم به سمت کسب حس رضایت هدایت می کند و کتاب تمرینی که به همراه این کتاب منتشر شده است، به عنوان یک هدایتگر خوب در زندگی شما عمل می کند.