نقشه راه توسعه کسب و کار

ورود ديدگاه‌هاي پرفسور كارل گوستاو يونگ زماني در سازمان‌ها حياتي شد كه بكارگيري استانداردها، شيوه و تكنيك‌هاي مهارتي نتوانست برخي از مشكلات سازمان‌ها را كه سال‌ها با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند حل نمايد.

كساني كه با نحوه و مكانيزم عمل سايه، عقده و كهن‌الگوها در حوزه ناخودآگاه مديريت آشنايي دارند معتقدند كه مديريت ناشناخته‌ها در سازمان و پيش‌بيني رخدادهاي بحران‌زا قبل از فراگير شدن آن در سازمان كمك بسياري به آن­ها نموده است.

مكانيزم‌هاي معرفي شده در روانكاوي يونگ بدون آن‌كه شما اراده كنيد سازمان را تحت تسخير و اداره خود درمي‌آورند. آن‌ها موجب مي‌شوند كليت سازمان يا بخشي از آن به مرور از درون پوسيده شده و فرو بريزد، بدون آن‌كه مديران آمادگي اين فروپاشي را داشته باشند. مديران مسلح به اين تئوري نه تنها همواره از موج‌هاي سهمگيني كه براي درنورديدن سازمان به سمت آن مي‌‌‌‌‌‌‌‌­آيند زودتر مطلع مي‌شوند، بلكه ريل‌گذاري مناسبي در سازمان براي استفاده از فرصت‌هايي كه امروز قابل ديدن نيستند صورت مي‌دهند. برخي از سرفصل‌هاي اين مبحث شامل موارد ذيل مي‌باشد:

  • مراحل 12 گانه رشد افراد سازمان كدامند؟

  • مديران سازمان شما در كدام يك از اين مراحل قرار دارند؟ (Archetype)

  • چگونه به افراد كمك كنيم تا براي رفع چالش‌ها به‌جاي نشانه گرفتن محيط بيروني، به كنكاش در داخل روان سازمان و پيدا كردن راه­حل براي آن در داخل بگردند؟ (Shadow)

  • ريشه مسائل تكراري در سازمان كه به نظر هيچ‌وقت هم قرار نيست حل شوند چيست؟ (Complex)

  • چرا كاركنان كاري را كه از آنان انتظار مي‌رود انجام نمي‌دهند؟

  • چگونه نقشه روان سازمان‌مان را ترسيم كنيم و بر اساس اين نقشه، نقاط بحراني آتي سازمان را شناسايي نمایيم؟