او عضو ممتاز انجمن روانپزشکی آمریکا است . شینودا بولن، استاد روانپزشکی در دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو بوده است.
دکتر بولن آثار برجسته ای را منتشر نموده که به زبانهای اصلی دنیا منتشر شده است . بنیاد فرهنگ زندگی ، برخی از کتابهای ارزشمند ایشان را با مجوز ناشر کتب ایشان به فارسی برگردانده است .
شینودا بولن مقدمه ای برای فارسی زبانان در ابتدای کتابهایش نوشته و گفته از این که کتابهایش به زبانی منتشر شده که یادآور دوران کودکی و خواندن کتاب هزار و یکشب است ، خرسند است .

نظرات کاربران