او که از معدود روانکاوان برجسته دنیاست که موفق به اخذ مدرک از انستیتو روانکاوی یونگ زوریخ شده است از انتشار آثارش توسط بنیاد فرهنگ زندگی به زبان فارسی استقبال کرده و برخی از بخش های کتاب "پدران غایب " که اولین کتاب منتشر شده از او توسط بنیاد است را مستقیما برای انتشار در ایران ارائه نموده است . این بخش که مربوط به جمع بندی کتاب است در کتاب به زبان انگلیسی موجود نمی باشد و در اختیار بنیاد فرهنگ زندگی قرار داده شده که بزودی منتشر خواهد شد . 
همچنین کتاب ارزنده ای از او در حوزه روابط زناشویی و ازدواج به انتشار خواهد رسید که مورد تایید روانکاوان برجسته پیرو مکتب یونگ بوده است و قطعا می تواند سرمنشا تحولاتی اساسی در زندگی افراد قبل و بعد از ازدواج باشد . آثار منتشر شده فارسی در سایت گای کارنو نیز معرفی شده است . 

نظرات کاربران