دكتر پيتمن مك گيهي متخصص در حوزه الهيات و تحليلگر يونگي است و به عنوان مشاور خصوصي در آستين تگزاس مشغول به فعاليت مي باشد. وي در دانشگاه سي بورك به عنوان استاد راهنما و در دانشگاه تگزاس به عنوان سخنران فعاليت دارد. او همچنين  يكي از اعضاي هيات علمي انستيتو يونگ زوريخ مي باشد.
دكتر مك گيهي نويسنده چند عنوان كتاب در حوزه الهيات و روانشناسي تحليلي است كه يكي از كتاب هاي وي با مجوز رسمي وي توسط بنياد فرهنگ زندگي ترجمه و به زودي منتشر خواهد.

نظرات کاربران