داریل شارپ ،مدیر موسسه انتشارات  inner city book  و از فارغ التحصیلان انستیتو یونگ زوریخ است .انتشار اثر برجسته او با مجوز ایشان در ایران با عنوان "ازدواج رنج مقدس"  به این سبب دارای اهمیت است که به تشریح عمیق تنها مقاله مشهور پرفسور کارل گوستاو یونگ در مورد  ازدواج می پردازد.مطمئنا موسسه انتشاراتی کانادایی این یونگین برجسته ،تنها مجموعه ای است که با همکاری بزرگان این رشته از روانشناسی به صورت تخصصی آثار برجسته ای را در این حوزه ارائه نموده است و خوشبختانه زمینه انتشار برخی از این آثار برجسته در ایران توسط بنیاد فرهنگ زندگی فراهم شده است .

نظرات کاربران