پروفسور ورنا کاست، روان تحلیلگر یونگی و دانش آموخته روانشناسی در دانشگاه زوریخ می باشد. او بیش از 20 عنوان کتاب در زمینه روانشناسی عمقی یونگ نگاشته است و به عنوان سخنران در این حوزه فعال می باشد. وی از سال 2014 ریاست انستیتو یونگ زوریخ را به عهده دارد. او در پاسخ به ترجمه یکی از کتاب هایش توسط بنیاد فرهنگ زندگی از این بابت ابراز خرسندی نمود و مجوز انتشار این کتاب را به بنیاد اعطا کرد.

نظرات کاربران