سوالاتي كه بايد در نيمه دوم عمر با آن زندگي كرد!

به اين‌ها مي‌گوييم سوالات توجيبي. شما هر روز بايد صبح كه از خواب بيدار مي‌شويد اين سوالات را از خودتان بپرسيد و وسط روز هم اين سوال ها را بپرسيد و حتماحتما شب موقع خواب با اين سوالات به جمعبندي برسيد و بعد بخوابيد!

سوالات بی ربطی که ما در نیمه دوم عمر از خود می پرسیم!

اگر این سوالاتی که اینجا لیست کرده ایم، سوالات شما هم در زندگی هست باید بگوییم جای تاسف بسیار است. زودتر باید فکری به حال خود کنید.

فیلمی کوتاه و دنیایی حرف

سهیل رضایی در برنامه باغ کتاب تهران نکات کلیدی را در مورد چگونگی طی کردن سفر زندگی گفت. 

پاسخ به دوازده پرسش رایج در مورد نقشه راه

تقریبا نود درصد شرکت کنندگان در دوره های بنیاد مستقیما اقدام به شرکت در دوره ها نمی کنند و عمدتا تاییداتی از قبل از سوی آشنایان و بستگان خود در مورد کیفیت آموزش ها دریافت نموده اند. ولی در مورد کسانی که شاید سوالاتی برای اطمینان جهت حضور داشته باشند به سوالات  آنان پاسخ داده ایم. 

احساس رضایت پریناز ایزدیار

اگر احساس رضایت ندارید، این فرصت فراهم شده است تا احساس رضایت بیابید.

نقشه راه توسعه کسب و کار

دوره اداراه سازمان ها با لحاظ تکنیک و تاکتیک رو به انتهاست. برای رونق بخشی به کسب و کار نیاز به تحلیل عمیق تری از کار و تحلیل عمیق تری از کارکنان است. با تئوری کارل گوستاو یونگ می شود به این مهم دست یافت.

استعدادشناسی کودکان و نوجوانان

بچه ها از تیپ شخصیتی یکسانی برخوردار نیستند، بنابراین فاجعه است اگر تصور کنیم بدون شناخت تیپ فرزندمان و با دستورالعمل های کلی بتوانیم فرزندان مان را برای قرار گرفتن در مسیر رشد و تکامل راهنمایی کنیم.

فرزندپروری

تصور باطلی است، اگر خیال کنیم که فرزندپروری می تواند به مفهوم تربیت فرزندان باشد. مفاهیم بزرگ تر و عمیق تری در این موضوع نهفته است.

ازدواج؛ رنج مقدس

تقریبا همه مردم با هدف خوشبختی ازدواج می کنند. ولی غافل از این هستند که این رسیدن به این هدف در ازدواج ،تقریبا محال است. 

گرامیداشت بیستمین سالگرد بنیاد در باغ کتاب

همزمان با بیستمین سالگرد تاسیس بنیاد فرهنگ زندگی، آیین رونمایی از سه کتاب سفر زندگی، هیچ چیز تصادفی نیست و کتاب صوتی کشف حکمت اتفاقات در باغ کتاب تهران برگزار می شود.

تجربه رد شدن در کنکور چرا مثبت است.

همه کسانی که تجربه شکست در کنکور را داشته اند مطمئنا تصدیق می کنند که تجربه سختی بوده است. اما سهیل رضایی روایت دیگری از این اتفاق دارد.

توصیه به آنان که بچه نمی خواهند و آنان که بچه اشان را نمی خواهند!

گای کارنو در کتاب پدران غایب موضوعی را مطرح می کند که مردان موضوع بچه دار شدن را اکنون تا حد زیادی به تعویق می اندازند .

پاسخ به دوازده پرسش رایج در مورد نقشه راه

تقریبا نود درصد شرکت کنندگان در دوره های بنیاد مستقیما اقدام به شرکت در دوره ها نمی کنند و عمدتا تاییداتی از قبل از سوی آشنایان و بستگان خود در مورد کیفیت آموزش ها دریافت نموده اند. ولی در مورد کسانی که شاید سوالاتی برای اطمینان جهت حضور داشته باشند به سوالات  آنان پاسخ داده ایم. 

احساس رضایت پریناز ایزدیار

اگر احساس رضایت ندارید، این فرصت فراهم شده است تا احساس رضایت بیابید.

گرامیداشت بیستمین سالگرد بنیاد در باغ کتاب

همزمان با بیستمین سالگرد تاسیس بنیاد فرهنگ زندگی، آیین رونمایی از سه کتاب سفر زندگی، هیچ چیز تصادفی نیست و کتاب صوتی کشف حکمت اتفاقات در باغ کتاب تهران برگزار می شود.

تجربه رد شدن در کنکور چرا مثبت است.

همه کسانی که تجربه شکست در کنکور را داشته اند مطمئنا تصدیق می کنند که تجربه سختی بوده است. اما سهیل رضایی روایت دیگری از این اتفاق دارد.

سوالاتي كه بايد در نيمه دوم عمر با آن زندگي كرد!

به اين‌ها مي‌گوييم سوالات توجيبي. شما هر روز بايد صبح كه از خواب بيدار مي‌شويد اين سوالات را از خودتان بپرسيد و وسط روز هم اين سوال ها را بپرسيد و حتماحتما شب موقع خواب با اين سوالات به جمعبندي برسيد و بعد بخوابيد!

سوالات بی ربطی که ما در نیمه دوم عمر از خود می پرسیم!

اگر این سوالاتی که اینجا لیست کرده ایم، سوالات شما هم در زندگی هست باید بگوییم جای تاسف بسیار است. زودتر باید فکری به حال خود کنید.

فیلمی کوتاه و دنیایی حرف

سهیل رضایی در برنامه باغ کتاب تهران نکات کلیدی را در مورد چگونگی طی کردن سفر زندگی گفت. 

توصیه به آنان که بچه نمی خواهند و آنان که بچه اشان را نمی خواهند!

گای کارنو در کتاب پدران غایب موضوعی را مطرح می کند که مردان موضوع بچه دار شدن را اکنون تا حد زیادی به تعویق می اندازند .

نقشه راه توسعه کسب و کار

دوره اداراه سازمان ها با لحاظ تکنیک و تاکتیک رو به انتهاست. برای رونق بخشی به کسب و کار نیاز به تحلیل عمیق تری از کار و تحلیل عمیق تری از کارکنان است. با تئوری کارل گوستاو یونگ می شود به این مهم دست یافت.

استعدادشناسی کودکان و نوجوانان

بچه ها از تیپ شخصیتی یکسانی برخوردار نیستند، بنابراین فاجعه است اگر تصور کنیم بدون شناخت تیپ فرزندمان و با دستورالعمل های کلی بتوانیم فرزندان مان را برای قرار گرفتن در مسیر رشد و تکامل راهنمایی کنیم.

فرزندپروری

تصور باطلی است، اگر خیال کنیم که فرزندپروری می تواند به مفهوم تربیت فرزندان باشد. مفاهیم بزرگ تر و عمیق تری در این موضوع نهفته است.

ازدواج؛ رنج مقدس

تقریبا همه مردم با هدف خوشبختی ازدواج می کنند. ولی غافل از این هستند که این رسیدن به این هدف در ازدواج ،تقریبا محال است.