همکاری با ما

جهت همکاری با ما لطفا فرم زیر را پر کنید و منتظر تماس ما باشید.
فایل رزومه
معرفی اعضا
سید سهیل رضایی
رئیس هیات مدیره
وحدتیان
وحدتیان
مسئول روابط عمومی
کریمی
کریمی
مسئول دفتر
حمید رضا
حمید رضا رضایی
مسئول واحد سمعی بصری
سیمین
سیمین موحد
مترجم
ساره
ساره سرگلزایی
مترجم
نرگس
نرگس فولادوند
صداپیشه
محسن
محسن زرآبادی
صداپیشه
احسان
احسان کرمی
صداپیشه
بابک
بابک پاییزان
صداپیشه
قریبا
قریبا فصیحی
صداپیشه
موسوی
عبدالکریم موسوی
گرافیست
رضا
رضا عدیلی
گرافیست
بهرنگ
بهرنگ عبدی
گرافیست
نیکی
نیکی کریمی
گوینده
فروتن
مسعود فروتن
گوینده
تارخ
امین تارخ
گوینده
قریبا
فریبا رمضان پور
گوینده