بنیاد فرهنگ زندگی

بنیاد فرهنگ زندگی پاسخگویی به نیازهای روانشناختی اشخاصی که رده سنی ایشان به نیمه دوم عمر رسیده،رسالت خود میداند. اقدام به تاسیس انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی نمود. بنیاد فرهنگ زندگی در سال1998 شروع به فعالیت نموده و هزاران نفر تا کنون در برنامه های آن حضور یافته است.

معرفی اعضا
سید سهیل رضایی
رئیس هیات مدیره
وحدتیان
وحدتیان
مسئول روابط عمومی
کریمی
کریمی
مسئول دفتر
حمید رضا
حمید رضا رضایی
مسئول واحد سمعی بصری
سیمین
سیمین موحد
مترجم
ساره
ساره سرگلزایی
مترجم
نرگس
نرگس فولادوند
صداپیشه
محسن
محسن زرآبادی
صداپیشه
احسان
احسان کرمی
صداپیشه
بابک
بابک پاییزان
صداپیشه
قریبا
قریبا فصیحی
صداپیشه
موسوی
عبدالکریم موسوی
گرافیست
رضا
رضا عدیلی
گرافیست
بهرنگ
بهرنگ عبدی
گرافیست
نیکی
نیکی کریمی
گوینده
فروتن
مسعود فروتن
گوینده
تارخ
امین تارخ
گوینده
قریبا
فریبا رمضان پور
گوینده